τίτλος έργου

Το Ειδώλιο της Φυλακωπής (ID: 617108) είναι με τον «Αργύρη» (Κόσμος 504)

2018
Γλυπτική
3D εκτύπωση 
Φιγούρα 
10,5 cm height

Ο «Στάθης» (Κόσμος: 516) είναι με το Ειδώλιο της Φυλακωπής (ID: 61713 3)

2018
Γλυπτική
3D εκτύπωση 
Φιγούρα 
10,5 cm height

Ουράνιος

2018
Γλυπτική
Γύψος  Λάδι σε έγχρωμο giluform  Μικτή τεχνική 
Φιγούρα  Γυμνό 
200 x 170 x 90 cm

Στεκούμενος, σε κολώνα

2018
Γλυπτική
Giluform 
Φιγούρα 
33 x 33 x 215 cm

Βαυβώ

2017
Γλυπτική
Giluform 
Φιγούρα  Γυμνό 
91 x 42 x 64 cm

Κόσμος

2016
Γλυπτική
Μικτή τεχνική 
Φιγούρα 
6 cm max

Κυριακή

2016
Γλυπτική
Giluform  Μικτή τεχνική  Χρώμα σε σκόνη 
Φιγούρα 
178 cm height