τίτλος έργου

Φετίχ Ι

2014
Σχέδιo
μελάνι  σε χαρτί 
Ερωτικό 
40 x 40 cm

Φετίχ ΙI

2014
Σχέδιo
μελάνι  σε χαρτί 
Ερωτικό 
40 x 40 cm

Φετίχ ΙII

2014
Σχέδιo
μελάνι  σε χαρτί 
Ερωτικό 
40 x 40 cm

Μείον 1 Hp

2013
Σχέδιo
υδατογραφία  ακρυλικά  σε χαρτί 
Τοπίo  'Εικόνα Προς τα Μέσα' 
36.4 x 23.8 cm

Εσένα όπως Εμένα

2012
Σχέδιo
μελάνι  σε χαρτί 
Γυμνό  Ερωτικό 
40 x 40 cm

Τρία και Μισό Κορίτσια

2012
Σχέδιo
μολύβι  σε χαρτί  ψηφιακό χρωμάτισμα 
Φιγούρα  Γυμνό  Σπουδή ανατομίας 
40 x 40 cm

Ο Φόβος ο Ίδιος

2012
Σχέδιo
μελάνι  σε χαρτί 
Τοπίo  Φιγούρα  Νυχτερινό  'Εικόνα Προς τα Μέσα' 
17 x 12 cm

Η Φαντασία Πρόσταξε τις Τύψεις στο Κυνήγι της Αμαρτίας

2012
Σχέδιo
ακρυλικά  μελάνι  σε χαρτί 
15 x 20 cm

Έστω ένας Άνδρας

2012
Σχέδιo
ακρυλικά  μελάνι  σε χαρτί 
Εσωτερικό  'Εικόνα Προς τα Μέσα' 
39 x 28 cm

Το Κοτσύφι Στεγνό

2011
Σχέδιo
ακρυλικά  μελάνι  σε χαρτί 
Τοπίo  'Εικόνα Προς τα Μέσα' 
15 x 20 cm