τίτλος έργου

Κάτω απ' την Γέφυρα, Μέρος B

2007
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  Ευρεθέν jpeg  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Εξ Εκσκαφής' 
60 x 45 cm

Κάτω απ' την Γέφυρα, Μέρος A

2007
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  Ευρεθέν jpeg  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Εξ Εκσκαφής' 
60 x 56 cm

Αποκτώ και Κτίζω 6

2007
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  Ευρεθέν jpeg  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Εξ Εκσκαφής' 
45 x 28 cm

Αποκτώ και Κτίζω 5

2007
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  Ευρεθέν jpeg  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Εξ Εκσκαφής' 
37 x 50 cm

Αποκτώ και Κτίζω 3

2007
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  Ευρεθέν jpeg  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Εξ Εκσκαφής' 
90 x 67 cm

Αποκτώ και Κτίζω 2

2007
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  Ευρεθέν jpeg  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Εξ Εκσκαφής' 
155 x 70 cm

Αποκτώ και Κτίζω 1

2007
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  Ευρεθέν jpeg  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Εξ Εκσκαφής' 
130 x 70 cm

Χρονικά Κατεδάφισης 3

2007
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  Ευρεθέν jpeg  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Εξ Εκσκαφής' 
40 x 53 cm

Χρονικά Κατεδάφισης 2

2007
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  Ευρεθέν jpeg  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Εξ Εκσκαφής' 
40 x 53 cm

Χρονικά Κατεδάφισης 1

2007
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  Ευρεθέν jpeg  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Εξ Εκσκαφής' 
40 x 53 cm