τίτλος έργου

Εγκόλπιο Όρους Αιγάλεω V

2010
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Γράμματα στα Βουνά' 
100 x 66 cm

Εγκόλπιο Υμηττού III

2010
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Γράμματα στα Βουνά' 
100 x 66 cm

Εγκόλπιο Υμηττού II

2010
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Γράμματα στα Βουνά' 
100 x 66 cm

Εγκόλπιο Όρους Αιγάλεω IV

2010
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Γράμματα στα Βουνά' 
100 x 66 cm

Εγκόλπιο Όρους Αιγάλεω III

2010
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Γράμματα στα Βουνά' 
100 x 70 cm

Εγκόλπιο Όρους Πάρνηθας II

2010
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Γράμματα στα Βουνά' 
100 x 70 cm

Εγκόλπιο Όρους Πάρνηθας I

2010
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Γράμματα στα Βουνά' 
100 x 66 cm

Εγκόλπιο Όρους Αιγάλεω II

2010
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Γράμματα στα Βουνά' 
100 x 66 cm

Εγκόλπιο Όρους Πεντέλης

2010
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Γράμματα στα Βουνά' 
100 x 66 cm

Εγκόλπιο Υμηττού (Σούρουπο)

2010
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Γράμματα στα Βουνά' 
66 x 100 cm