τίτλος έργου

Αν είχαμε τις Πολυκατοικίες μας για Καράβια

2010
Φωτογραφία
Εκτύπωση Lambda 
Άλλες φωτo 
60 x 90 cm

Φωτεινό Μονοπάτι I

2010
Φωτογραφία
Εκτύπωση Lambda 
Άλλες φωτo 
45 x 60 cm

Γαλαξιακό Επίπεδο ΙII

2009
Φωτογραφία
Εκτύπωση Lambda 
Άλλες φωτo 
90 x 60 cm

Γαλαξιακό Επίπεδο ΙI

2009
Φωτογραφία
Εκτύπωση Lambda 
Άλλες φωτo 
80 x 60 cm

Γεωγραφία

2009
Φωτογραφία
Εκτύπωση Lambda 
Άλλες φωτo 
40 x 35 cm

Γαλαξιακό Επίπεδο Ι

2009
Φωτογραφία
Εκτύπωση Lambda 
Άλλες φωτo 
40 x 35 cm

Το Αόρατο Παιδί

2009
Φωτογραφία
Εκτύπωση Lambda 
Άλλες φωτo 
40 x 35 cm

Άγγελος

2009
Φωτογραφία
Εκτύπωση Lambda 
Άλλες φωτo 
35 x 40 cm

Αυτό Δεν Είναι το Ωραίο μου Αυτοκίνητο

2009
Φωτογραφία
Εκτύπωση Lambda 
Άλλες φωτo 
40 x 35 cm

Μάγουλο με Μάγουλο

2008
Φωτογραφία
Εκτύπωση Lambda 
Άλλες φωτo 
40 x 35 cm