τίτλος έργου

Απεργία σε Αργία

2010
Φωτογραφία
Ψηφιακή φωτογραφία  χειραγωγημένη  Εκτύπωση Lambda 
'Εικόνα Προς τα Μέσα' 
40 x 30 cm

Ο Χρόνος Δεν Περιμένει Κανέναν

2009
Φωτογραφία
Εκτύπωση Lambda 
'Εικόνα Προς τα Μέσα' 
66.8 x 44 cm