τίτλος έργου
Προσχέδιο
Προσχέδιο
«Το Μουσείο και η Ανασκαφή» για το Μουσείο Ακρόπολης, 2006. Συνεργασία. Εικονογράφηση αφίσας.