τίτλος έργου

'Η εικόνα προς τα μέσα'

Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Επεισόδια της Αθήνας 1 εως 5 (2008) - Λάδι σε καμβά - 530 x 70 cm