τίτλος έργου

Άλλα

Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Προσχέδιο
Οικογενειακό Τραπέζι (2011) - Μικτή τεχνική - dimensions variable