Απεργία σε Αργία (2010)

Απεργία σε Αργία
»

Εκτύπωση Lambda, Ψηφιακή φωτογραφία, χειραγωγημένη - 30 x 40 cm

 

« 'Εικόνα Προς τα Μέσα'