Παιδί από Παιδί (2007)

«
Παιδί από Παιδί
»

Χρώμα σε σκόνη, Λάδι σε έγχρωμο giluform - 57,5 x 71 x 53 cm

 

« Γλυπτική