Ουράνιος (2018)

«
Ουράνιος
»

Γύψος, Μικτή τεχνική, Λάδι σε έγχρωμο giluform - 170 x 200 x 90 cm

 

« Γλυπτική