Κόσμος (2016)

«
Κόσμος
»

Μικτή τεχνική - x 6 cm

 

« Γλυπτική