Το Ειδώλιο της Φυλακωπής (ID: 617108) είναι με τον «Αργύρη» (Κόσμος 504) (2018)

Το Ειδώλιο της Φυλακωπής (ID: 617108) είναι με τον «Αργύρη» (Κόσμος 504)
»

3D εκτύπωση - x 10,5 cm

 

« Γλυπτική