Ανασηκωμένο Άλογο με Κορίτσι (2008)

«
Ανασηκωμένο Άλογο με Κορίτσι
»

Ορείχαλκος - 16,5 x 21 x 8 cm

 

« Γλυπτική