Ο «Στάθης» (Κόσμος: 516) είναι με το Ειδώλιο της Φυλακωπής (ID: 61713 3) (2018)

«
Ο «Στάθης» (Κόσμος: 516) είναι με το Ειδώλιο της Φυλακωπής (ID: 61713 3)
»

3D εκτύπωση - x 10,5 cm

 

« Γλυπτική