Προσωρινά χωρίς τίτλο (2009)

«
Προσωρινά χωρίς τίτλο
»

Ορείχαλκος, Aκρυλικά, Πολυεστέρας - x 27 cm

 

« Γλυπτική