Η Σήμερον ως Αύριον και ως Χθες (2013)

«
Η Σήμερον ως Αύριον και ως Χθες
»

Giluform, Μικτή τεχνική - 21,5 x 48 cm

 

« Γλυπτική