Κείμενα

- Αλεξάνδρα Κοροξενίδη, Μαθαίνω να βλέπω: μια συζήτηση με το Μιχάλη Καλλιμόπουλο. Συνέντευξη στην Αλεξάνδρα Κοροξενίδη - 04/02/2021

- Μιχάλης Γ. Καλλιμόπουλος, Πώς ένα έργο μου του 2018 σχετίζεται με τον «Βαδίζοντα, σε κολώνα» του Rodin (1901) - 02/10/2018

- Μιχάλης Γ. Καλλιμόπουλος, Για τις αποκαθηλώσεις αγαλμάτων στις ΗΠΑ και αλλού - 28/09/2018

- Γιώργος Χατζελένης, Ο Προμηθέας του σήμερα: Συνέντευξη στον Γιώργο Χατζελένη - 28/09/2018

- Μιχάλης Γ. Καλλιμόπουλος, Αυτοπαρουσίαση Καλλιτέχνη - 05/12/2017

- Μιχάλης Γ. Καλλιμόπουλος, Aναφορά στην εικονογραφία των «Εισοδίων της Θεοτόκου» στην «Κυριακή» - 05/12/2016

- Μιχάλης Γ. Καλλιμόπουλος, Για την νέα εργασία «Ένας, κανένας και χίλιοι εκατό» (Σημείωμα του καλλιτέχνη) - 05/11/2016

- Μιχάλης Γ. Καλλιμόπουλος, Στην Εικόνα προς τα μέσα εφάρμοσα τις εξής μεθόδους (Σημείωμα του καλλιτέχνη) - 04/02/2013

- Βασίλης Κ. Καλαμαράς, Άτακτα παιδιά και άπληστα - Συνέντευξη στον Βασίλη Κ. Καλαμαρά - 28/07/2011

- Μιχάλης Γ. Καλλιμόπουλος, Χρήση του Χιούμορ στις Εικαστικές Τέχνες - 23/07/2011

- Μιχάλης Γ. Καλλιμόπουλος, Εγώ κατ’ Εμέ - 17/03/2007

- Μιχάλης Γ. Καλλιμόπουλος, Ο Νέος Ακαδημαϊσμός - 17/03/2007