τίτλος έργου
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Προσχέδιο
Η Τρίτη Τρύπα. 2005. Giluform, 71.5 x 84.5 x 54 cm.