τίτλος έργου
Λεπτομέρεια
Μείον 1 Hp. 2013. υδατογραφία, ακρυλικά, σε χαρτί, 36.4 x 23.8 cm.