τίτλος έργου

Ζωγραφική

Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
H Ακρόπολις Άνευ Αθηνών. 2008.
Λάδι σε καμβά, 250 x 140 cm.