τίτλος έργου

Ζωγραφική

Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Επεισόδια της Αθήνας 6 εως 12. 2009.
Λάδι σε καμβά, 1000 x 70 cm.