τίτλος έργου
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
«Το Δωδεκάθεο» για το Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως, 2006. Συνεργασία. Εκπαιδευτικό έντυπο.