τίτλος έργου
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Προσχέδιο
«Εικόνες από την Μυθολογία» για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 2008. Συνεργασία. Εκπαιδευτικός κατάλογος.