τίτλος έργου
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
«Παίζοντας στην Aρχαία Ελλάδα με τον Λύσιν και την Τιμαρέτην» για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 2009. Συνεργασία. Εκπαιδευτικό έντυπο.