τίτλος έργου
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Προσχέδιο
Προσχέδιο
Προσχέδιο
Προσχέδιο
Κυριακή. 2016. Giluform, Μικτή τεχνική, Χρώμα σε σκόνη, 178 cm height.