τίτλος έργου
Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Προσχέδιο
Προσχέδιο
Προσχέδιο
Προσχέδιο
Προσχέδιο
Προσχέδιο
Κόσμος. 2016. Μικτή τεχνική, 6 cm max.