τίτλος έργου

'Η εικόνα προς τα μέσα'

Λεπτομέρεια
Λεπτομέρεια
Προσχέδιο
Η Σήμερον ως Αύριον και ως Χθες (2013) - Giluform, Μικτή τεχνική - Height: 48 and 21,5 cm