τίτλος έργου

'Η εικόνα προς τα μέσα'

Απεργία σε Αργία (2010) - Ψηφιακή φωτογραφία, χειραγωγημένη, Εκτύπωση Lambda - 40 x 30 cm